w Aktualnosci

https://www.facebook.com/pracowniapomocypsychologicznej/posts/1603721586317573?notif_id=1512568805294925&notif_t=like

 

TRWA REKTUTACJA – rozpoczęcie 26 stycznia 2018r

„Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii”

Kurs Psychoterapii w Sopocie umożliwia składanie egzaminu na certyfikat psychoterapeuty w wybranym przez Uczestnika Towarzystwie: Psychiatrycznym lub Psychologicznym.

Pięcioletni Program Kursu organizuje i zapewnia Kursantom pełną realizację wszystkich wymogów merytorycznych (treści programowe wykładowo-warsztatowe) oraz kompletną realizację godzin doskonalenia warsztatu psychoterapeuty (praca własna i superwizja) wymaganych przez oba towarzystwa.

Atestacja Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

Rozpoczęcie od 26 stycznia 2018r.

Kurs adresowany jest do osób z wyższym wykształceniem: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię jako jedną z podstawowych metod leczenia.

Kurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej.

Uczestnik samodzielnie wybiera i realizuje staż kliniczny (360h) w Ośrodku rekomendowanym przez wybrane przez Uczestnika Towarzystwo (Psychologiczne lub Psychiatryczne) oraz samodzielnie realizuje 30 godzin własnej psychoterapii indywidualnej i 30 godzin superwizji indywidualnej (ilość godzin brakująca do wymaganych trzydziestu w zależności od dotychczasowo wypracowanych i udokumentowanych godzin zrealizowanych w ramach dotychczasowego rozwoju zawodowego). W zakresie terapii indywidualnej oraz superwizji indywidualnej istnieje możliwość ich zorganizowania w zależności od potrzeb Kursantów w grupie.
Po zakończeniu drugiego roku szkolenia uczestnik zyskuje możliwość prowadzenia pod superwizją psychoterapii, za którą jednostka zatrudniająca może otrzymać pełną refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Program Kursu Psychoterapii w Sopocie pozwala poznanie i rozwijanie umiejętności z zakresu pięciu nurtów psychoterapii. Dwudniowe warsztaty są prowadzone także z uważnością na potrzeby grupy – mają charakter wykładów, warsztatów z zastosowaniem takich metod nauczania jak: gra ról, praca w małych grupach, symulacja sytuacji terapeutycznej, ukierunkowana dyskusja. Teoria i praktyka zilustrowana jest nagraniami audiowizualnymi, prezentacją własnych doświadczeń i analizą przypadków klinicznych.

Celem kursu jest:
• Uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, głównie w zakresie podejścia ericksonowskiego oraz systemowego.
• Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik oprócz wyżej wymienionych podejść miał możliwość rozszerzenia umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia, takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.
• Absolwenci kursu uzyskują zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie psychoterapii, które stanowi jeden z warunków wystąpienia do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego. Weryfikacja umiejętności następuje w wyniku egzaminu certyfikacyjnego, pozytywny wynik jest jednoznaczny z rekomendacją PTP. Udział w szkoleniu nie obliguje do składania egzaminu.

Szczegóły organizacyjne, karta zgłoszeniowa oraz informacja o SZKOLENIACH / KURSACH realizowanych przez PRACOWNIĘ w roku 2017 i 2018 znajdują się na stronie:
https://pracownia-mm.pl/ .

Oraz na Facebooku:
facebook.com/events/990432907766293/

Napisz do nas

Odpiszemy tak szybko jak to możliwe.

Nieczytelne? Zmień tekst captcha txt