Regulamin hotelowy Kompleksu Wypoczynkowo Konferencyjnego „Wichrowe Wzgórze”

i§1

Ogólne zasady dotyczące pobytu/rezerwacji

 1. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa w ośrodku rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu o godzinie 16:00, kończy o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Czas trwania pobytu określany jest na podstawie wcześniejszej rezerwacji, lub w przypadku gości przybywających bez rezerwacji (walk-in) na miejscu w ośrodku.
 4. W razie braku deklaracji odnoście czasu trwania pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
 5. Goście chcący przedłużyć pobyt, zobligowani są do zgłoszenia takiego życzenia w recepcji ośrodka.
 6. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu w razie braku wolnych miejsc.
 7. W czasie trwania pierwszej doby hotelowej, gość zobligowany jest do uiszczenia wszystkich opłat związanych z rezerwowanym pobytem.
 8. Cisza nocna w ośrodku obowiązuje w godz. 22:00 – 7:00.
 9. Osoby nie zameldowane w hotelu, mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 7:00-22:00. (z wyłączenie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodek).
 10. Po opuszczeniu pokoju, gość zobligowany jest do zamknięcia drzwi i pozostawienia klucza w recepcji.
 11. Drzwi wejściowe do ośrodka zamykane są o godzinie 22:00, późniejsze przyjazdy/wyjazdy należy zgłaszać w recepcji ośrodka.
 12. Ośrodek ma prawo do odmowy przyjęcia gości bez podania przyczyny.

§2

Odpowiedzialność hotelu wobec gościa

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gościa na teren obiektu, bez względu na ich wartość.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego  pojazdu należącego do gościa.
 3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń technicznych powstałych z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Przedmioty pozostawione przez gościa w ośrodku po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na wskazany przez gościa adres. W przypadku braku dyspozycji na odesłanie przedmiotów
  ze strony gościa, ośrodek przechowa je na okres jednego miesiąca.

§3

Zasady bezpieczeństwa

 1. Zabrania się grillowania, rozpalania ogniska oraz innych źródeł ognia na terenie ośrodka bez zgody uzyskanej w recepcji.
 2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, na terenie ośrodka zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego
  z wyłączeniem urządzeń małego AGD i RTV.
 3. W pokoju hotelowym zabrania się z używania wszelkiego rodzaju grzałek elenktycznych, żelazek oraz czajników elenktycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 4. Na terenie ośrodka obwiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych używek.
 5. W razie potrzeby skorzystania z pomocy medycznej gość powinien zgłosić się do recepcji hotelu.
 6. W razie wystąpienia pożaru, gość zobligowany jest do powiadomienia recepcji hotelu lub kontakt z numerem alarmowym 112.

§4

Zasady dotyczące pobytu zdrowotnego

 1. Spożywanie napojów alkoholowych podczas trwania turnusu zdrowotnego jest zabronione.
 2. Gość decydując się na turnus zdrowotny oświadcza, że dobrowolnie i na własną odpowiedzialność podejmuje kurację warzywno-owocową według zaleceń dr med. Ewy Dąbrowskiej oraz wyraża zgodę na ewentualną korektę dotychczasowego leczenia farmakologicznego.
 3. Decydując się na turnus zdrowotny kuracjusz oświadcza, że:
 • Nie cierpi na choroby będące przeciwwskazaniem do stosowania diety warzywno-owocowej takie jak: cukrzyca I typu, gruźlica, nadczynność tarczycy, nadczynność nadnerczy,
  ostra porfiria, depresja, zaawansowana niewydolność serca, wątroby, nerek oraz nowotwory.
 • Nie przyjmuje leków sterydowych doustnych oraz leków immunosupresyjnych.
 • Nie jest w ciąży i nie karmi piersią.
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu do domu lub wyjazdu z noclegiem poza ośrodkiem
  w trakcie trwania turnusu, pisemnie poinformuje pracowników medycznych lub recepcję ośrodku.

§5

Zasady ogólne

 1. Pracownicy recepcji służą pomocą w godzinach pracy recepcji.
 2. Ośrodek zobowiązany do zapewnienia gościom hotelowym w miarę swoich możliwości warunków pełnego i nieskrępowanego pobytu gościa, bezpieczeństwa oraz zachowania informacji o gościu, utrzymania czystości w obiekcie.
 3. Gość hotelowy poprzez złożenie podpisu na karcie meldunkowej akceptuje postanowienia wszystkich regulaminów obowiązujących w ośrodku.
 4. Regulaminy obowiązujące w ośrodku stanowią załączniki do regulaminu hotelowego i odwrotnie.
 5. Brak akceptacji regulaminu hotelowego ze strony gościa, uniemożliwia jego pobyt na terenie ośrodka.
 6. Wszystkie regulaminy ośrodka, są dostępne do dyspozycji gościa w recepcji hotelowej.
 7. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług bez podania przyczyny.

Życzymy miłego pobytu