Regulamin 
Kompleksu Wypoczynkowo- Konferencyjnego
,,Wichrowe Wzgórze”
W CHMIELNIE

Logo Wichrowe Wzgórze złote

§1

Ogólne zasady dotyczące pobytu/rezerwacji Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby.

 1. Doba w Resort & SPA Wichrowe Wzgórze rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu o godzinie 16:00, kończy o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Czas trwania pobytu określany jest na podstawie wcześniejszej rezerwacji, lub w przypadku gości przybywających bez rezerwacji (walk-in) na miejscu w ośrodku.
 3. W razie braku deklaracji odnoście czasu trwania pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Goście chcący przedłużyć pobyt, zobligowani są do zgłoszenia takiego życzenia w recepcji ośrodka.
 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu w razie braku wolnych miejsc.
 6. W czasie trwania pierwszej doby, gość zobligowany jest do uiszczenia wszystkich opłat związanych z rezerwowanym pobytem.
 7. Cisza nocna w ośrodku obowiązuje w godz. 22:00 – 7:00.
 8. Osoby nie zameldowane w kompleksie, mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 7:00-22:00. (z wyłączeniem imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodek).
 9. Po opuszczeniu pokoju, gość zobligowany jest do zamknięcia drzwi i pozostawienia klucza w recepcji.
 10. Za zgubienie karty magnetycznej do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 30 zł
 11. Drzwi wejściowe do ośrodka zamykane są o godzinie 22:00, późniejsze przyjazdy/wyjazdy należy zgłaszać w recepcji ośrodka.
 12. Ośrodek ma prawo do odmowy przyjęcia gości bez podania przyczyny.
 13. Zasady dotyczące rezerwacji:
  1.Po dokonaniu rezerwacji przez recepcje kompleksu Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 40 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1-2 doby kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu. Chęć otrzymania faktury VAT, należy zgłosić recepcji przed wpłatą zadatku lub zaliczki.
  2.W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji:
  -na ponad 60 dni przed rozpoczęciem pobytu – Kompleks wypoczynkowy zwraca 50 % kwoty równorzędnej zadatkowi oraz zaliczki.
  -na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Resort & SPA Wichrowe Wzgórze nie zwraca zadatku oraz zaliczek.

  §2

  Odpowiedzialność Resort & SPA Wichrowe Wzgórze wobec gościa

  1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gościa na teren obiektu, bez względu na ich wartość.
  2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego  pojazdu należącego do gościa.
  3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń technicznych powstałych z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.
  4. Przedmioty pozostawione przez gościa w ośrodku po jego opuszczeniu, za zgodą gościa mogą zostać odesłane na wskazany przez gościa adres, na koszt odbiorcy. W przypadku braku dyspozycji na odesłanie przedmiotów ze strony gościa, ośrodek przechowa je na okres jednego miesiąca.

  §3

  Zasady bezpieczeństwa

  1. Zabrania się grillowania, rozpalania ogniska oraz innych źródeł ognia na terenie ośrodka bez zgody uzyskanej w recepcji.
  2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, na terenie ośrodka zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju
   z wyłączeniem urządzeń małego AGD i RTV.
  3. W pokoju resortu zabrania się z używania wszelkiego rodzaju grzałek elektrycznych, żelazek oraz czajników elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
  4. Na terenie ośrodka obwiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych używek.
  5. W razie potrzeby skorzystania z pomocy medycznej gość powinien zgłosić się do recepcji kompleksu.
  6. W razie wystąpienia pożaru, gość zobligowany jest do powiadomienia recepcji kompleksu lub kontakt z numerem alarmowym 112.

  §4

  Zasady dotyczące pobytu zdrowotnego

  1. Spożywanie napojów alkoholowych podczas trwania turnusu zdrowotnego jest zabronione.
  2. Gość decydując się na turnus zdrowotny oświadcza, że dobrowolnie i na własną odpowiedzialność podejmuje kurację warzywno -owocową według zaleceń dr med. Ewy Dąbrowskiej oraz wyraża zgodę na ewentualną korektę dotychczasowego leczenia farmakologicznego.
  3. Decydując się na turnus zdrowotny kuracjusz oświadcza, że:
  • Nie cierpi na choroby będące przeciwwskazaniem do stosowania diety warzywno -owocowej takie jak: cukrzyca I typu, gruźlica, nadczynność tarczycy, nadczynność nadnerczy,
   ostra porfiria, depresja, zaawansowana niewydolność serca, wątroby, nerek oraz nowotwory.
  • Nie przyjmuje leków sterydowych doustnych oraz leków immunosupresyjnych.
  • Nie jest w ciąży i nie karmi piersią.
  • W przypadku wcześniejszego wyjazdu do domu lub wyjazdu z noclegiem poza ośrodkiem
   w trakcie trwania turnusu, pisemnie poinformuje pracowników medycznych lub recepcję ośrodku.

  §5

  Zasady ogólne

  1. Pracownicy recepcji służą pomocą w godzinach pracy recepcji.
  2. Ośrodek zobowiązany do zapewnienia gościom kompleksu w miarę swoich możliwości warunków pełnego i nieskrępowanego pobytu gościa, bezpieczeństwa oraz zachowania informacji o gościu, utrzymania czystości w obiekcie.
  3. Gość w kompleksie konferencyjnym poprzez założenie rezerwacji oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia wszystkich regulaminów obowiązujących w Kompleksie Wypoczynkowo – Konferencyjnym ,,Wichrowe Wzgórze”.
  4. Regulaminy obowiązujące w ośrodku stanowią załączniki do regulaminu kompleksu wypoczynkowego i odwrotnie.
  5. Brak akceptacji regulaminu ze strony gościa, uniemożliwia jego pobyt na terenie ośrodka.
  6. Wszystkie regulaminy, są dostępne do dyspozycji gościa w recepcji kompleksu.
  7. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług bez podania przyczyny.
  8. Osoby przebywające na terenie Obiektu ,,Wichrowe Wzgórze” wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas ich pobytu przez FHU ,,MARYLLA” dla celów marketingowych

§6 DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z COVID:

1. Goście korzystający z usług noclegowych oraz przebywający na terenie obiektu deklarują się, iż nie miały kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2 w ostatnich 10 dniach.
2. Dokonując rezerwacji pobytu potwierdza się, że nikt z domowników nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną).
3. Rozpoczyna się pobyt w obiekcie będąc zdrowym, potwierdza się brak infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, gardła, inne nietypowe).

Dowiedz się w jakich programach unijnych braliśmy udział
Wichrowe Wzgórze - Wesele w sercu Kaszub!