Logo Wichrowe Wzgórze złote

Projekt finansowany w ramach UE

,,EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Operacja realizowana w ramach podziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r.

Tytuł operacji: Zakup wyposażenia dla ośrodka Wichrowe Wzgórze w celu utworzenia wysokiej jakości obiektu noclegowego mająca na celu Zwiększenie potencjału firmy poprzez zakup wyposażenia pokoi i sprzętu oraz montaż pompy ciepła współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r.

Wartość dofinansowania: 150.000 zł
Realizacja operacja: 2020- 2021r.

Dofinansowanie UE
Finansowanie UE