Szanowny Kliencie!

Państwa prywatność jest ważna dla nas i bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych i przejrzystym informowaniu o tym, jakie informacje gromadzimy i co z nimi robimy.

W ramach naszego zobowiązania do przejrzystości oraz w celu uwzględnienia najnowszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Zdajemy sobie sprawę, że planowanie podróży i zamawianie usług hotelowych wiąże się z dużą dozą zaufania z Państwa strony i chcemy zapewnić, że to zaufanie jest dla nas bardzo ważne.

Polityka prywatnościi warunki korzystania z witryny

Zasady ogólne

Udostępniając Państwu naszą stronę internetową, poniżej podajemy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Przeglądając serwis internetowy wichrowe.info akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część), obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych  użytkowników serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu wichrowe.info, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień, rezerwacji, ankiet, konkursów itp. będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest FHU Marylla Maria Kostuch

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu napisania wiadomości email, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej: RODO] . Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż wskazany ustawie o rachunkowości, jednak dla celów wystawiania kolejnych dokumentów może zostać on wydłużony.

Odbiorcami Twoich danych będą biuro rachunkowe, dostawca oprogramowania wspomagającego sprzedaż oraz dostawcy usług pocztowych.

Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz iż przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Prawa autorskie

Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały są własnością FHU Marylla. i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. W związku z powyższym wszelkie działania we wskazanym zakresie, podjęte bez uprzedniej pisemnej zgody FHU Marylla są bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej firmy.

Logotypy firm prezentowanych w ramach serwisu są własnością tych firm i jakiekolwiek ich użycie bez zgody właścicieli może spowodować podjęcie kroków prawnych przez te firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem treścią zawartych na stronie, prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@wichrowe.info

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary strony wichrowe.info mogą wykorzystywać tzw. cookies. W celu monitorowania aktywności odwiedzających naszą stronę internetową Gości stosujemy tzw. cookies, tzn. niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez nasz serwer i zapisywane na Państwa twardym dysku. Dzięki temu nie pozyskujemy i nie gromadzimy Państwa danych osobowych, a jedynie IP komputera z którego Państwo się łączyliście z naszą stroną internetową. Istnieje możliwość odpowiedniej konfiguracji Państwa przeglądarki internetowej, tak aby nie zachowywała ona żadnych plików tego typu. Jednakże może to obniżyć jej funkcjonalność. Gwarantujemy, że wysyłane przez nas pliki cookies są bezpieczne i nie umożliwiają nam pozyskiwania jakichkolwiek danych z Państwa komputera.

Pliki cookie używane na naszej stronie nie gromadzą żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Na naszej stronie używane są cookie sesyjne, które zawierają dane niezbędne do poprawnego logowania i kontroli tego procesu na stronie. Identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę; Więcej informacji o cookies na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach serwisu.
Logotypy firm prezentowanych w ramach serwisu są własnością tych firm i jakiekolwiek ich użycie bez zgody właścicieli może spowodować podjęcie kroków prawnych przez te firmy.

Linki do stron osób trzecich

Firma FHU Marylla umieszcza na stronie wichrowe.info linki do stron osób trzecich. Strony te nie są własnością, nie są obsługiwane ani kontrolowane FHU Marylla  i dlatego też FHU Marylla nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za te strony i ich treść. Linki wykorzystywane są na własne ryzyko użytkownika. Nie wolno wprowadzać linków do Witryny internetowej na własnych lub innych stronach bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy FHU Marylla

Znaki towarowe

Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe przedstawione w Witrynie internetowej są chronione prawami do znaków towarowych firmy FHU Marylla. Dotyczy to przede wszystkim logo. Ani niniejsza Witryna internetowa ani jakiekolwiek materiały w niej zawarte nie udzielają, ani nie upoważniają żadnej osoby do udzielenia licencji do praw do własności intelektualnej firmy FHU Marylla.

Gwarancja

Informacje zawarte w Witrynie internetowej dostarczane są przez firmę FHU Marylla są zgodnie ze stanem faktycznym oraz w najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem. Informacje te przekazywane są bez jakiejkolwiek gwarancji, jednoznacznej lub ukrytej. Informacje uznawane są za prawidłowe, jednak mogą one zawierać błędy lub niedokładności. Firma FHU Marylla  nie oświadcza i nie gwarantuje, że funkcje i aplikacje zawarte w Witrynie internetowej nie zostaną przerwane lub nie są wolne od błędów. Firma FHU Marylla  dokłada wszelkich starań ale, nie gwarantuje, że serwer i/lub Witryna internetowa są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Firma FHU Marylla nie składa żadnego oświadczenia co do tego, czy materiały w Witrynie internetowej są odpowiednie i/lub możliwe do zastosowania w innych lokalizacjach. Dostęp do materiałów z terytorium, w ramach którego ich treść jest nielegalna jest zabroniony.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Firma FHU Marylla  jednoznacznie zrzeka się odpowiedzialności za błędy, które mogą wystąpić w wyniku błędów systemu lub (tymczasowej lub stałej) awarii Witryny internetowej, jej aplikacji lub innych narzędzi. W najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem firma FHU Marylla  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania Witryny internetowej.

Informacje poufne i zastrzeżone

Żadne informacje lub materiały przesłane do firmy FHU Marylla  nie będą traktowane jako poufne. Firma FHU Marylla  nie ma obowiązku analizy, oceny i przyjęcia takich informacji lub materiałów.

Przesyłając firmie FHU Marylla  jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielacie jej Państwo nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, odtwarzanie, prezentowanie, przedstawianie, modyfikowanie, transmitowanie i rozprowadzanie takich informacji lub materiałów. Dlatego też firma FHU Marylla nie ponosi odpowiedzialności za straty, wydatki lub szkody, z uwzględnieniem między innymi zapłaty rekompensaty, w związku z takimi informacjami lub materiałami.

Właściwy sąd

Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby firmy FHU Marylla

Napisz do nas

Odpiszemy tak szybko jak to możliwe.

Nieczytelne? Zmień tekst captcha txt