Priz jizbë òbjimô:

 • nocnik (wëkùstrzoné jizbë, mëdło, rãczniczi, zdrzélnik, lodownice, bezprowadny kòcelnik),
 • frisztëk
 • ùżiwanié basenu (wedle regùlaminu)
 • przistãp do jinternetë (przistãp Wi-Fi),
 • darmòwé ùżiwanié bilardu,tenisa stołowego
 • darmòwé wëpòżëczanié czijów do Nordic Walking,
 • ùżiwanié sëszarczi do włosów, platizra.

Kòżdô jizba je dodôwkòwò wëkùstrzonô w lodownicã, mëdło, rãczniczi, zdrzélnik, bezprowadny kòcelnik.

WËPÒŻËCZNIÔ SPRZÃTU:

 • turistné kòło 30,- zł/całi dzéń
 • czôłenka, bôtë 10,- zł/h
 • wòdné kòło (3-4 persónowé) 20,- zł/h
 • leżôczi 10,- zł/całi dzéń

bilard

Wichrowe Wzgórze to bëlny plac na latny wëpòczink.

Wôrt je to wëbrac z pòzdrzatkù na snôżą lokalizacjã penzjónatu, krótkòsc rodë ë wszelejaczé wigòdë, chtërne zagwësniają Gòspòdarze. Wiele zelonégò terenu do rekreacje i wëpòczinkù, wiedno swiéżé swójsczé jestkù, a w tim m.jin. skòpicą kaszëbsczich smaczków. Wôżno je téż mòżlëwòta wëzwëskaniégò bògati lëstë dodôwkòwëch atrakcjów.

Gòsce mògą wëbrac jeden ze sztërzech òbiektów, wëszëkòwónëch w rozmajitëch sztélach. Kòżden z nich mô jinszi sztandard ë priz, co dôwô mòżlëwòsc zaspòkòjeniégò wszelejaczich szmaków i pòtrzebów. Równak wszãdze pòspólną znanką je gòscynnosc, wigódné jizbë ë miłé òbsłużiwanié.

 • Penzjónat Wichrowe Wzgórze to òbiekt wëszëkòwóny w lëdowim sztélu, jaczi nawlékô do regionu ë kaszëbsczégò fòlkloru. Tuwò gòsce òstóną przëjãti bez personel w fòlklornëch ruchnach ë òszmakają richtich kaszëbsczégò jestkù.

 

 • Kaszëbskô Óaza Zdrowiégò to mòderny òbiekt, chtërnégò mòcną stroną je klimatizowónô bankétowô zala, na jaczi zmiescy sã do 150 sztëk lëdzy. Ti, chtërny kòchają Kaszëbë, ale stôwiają na terôczasnosc i wigòdã – nalézą tu bëlny kòmpromis z basenã ë SPA.

 

 • Chëcz Janiołów to luksusowi bùdinôszk krëti strzëną. W swòjim bédënkù mô wigódną, sztélową zalã na pludrë abò môłé zetkanié. Sztërë 2-persónowé jizbë ë dwajizbòwi apartameńt dlô familie z dzeckã są bëlno wëszëkòwóné w apartnym sztélu.

 

 • Cëchi Nórt to mòderny òbiekt na ùstronie z bezpòstrzédnym òbrazã jezora, w jaczim są jizbë we wëższim sztandardze, mieszkaniégò ë zalë fitnes.

 

konie

 

 

Napiszë cos

Òdpiszemë na kòżdé wiadło

Nieczytelne? Zmień tekst captcha txt