"Wichrowe Wzgórze" Chmielno
SPA & Wellness
Chëcz Janiołów


Kaszëbsczi Penzjónat
Óaza Zdrowiégò

Wëpòczinkòwô zgrëpina
Wichrowe Wzgórze
w Chmielnie
Óaza Zdrowiégò na Kaszëbach

Wëpòczinkòwô zgrëpina Wichrowe Wzgórze (csb Sztormòwô Rzma) je w piãknym placu, kòl jezora Kłodno w Chmielnie, w samim sërcu Kaszëb. Je to òsoblëwi môl, dze tradicjô i mòdernota twòrzą bëlną całosc, a snôżi òbrôz na dłudżi czas òstôwô w pamiãcë.

Òrganizëjemë:

Zdrowòtné turnusë (kùracjô wedle dr. Éwë Dąbrowsczi, schùdzającé dietë, fùlwôrtnô – westrzódzemnô dieta) szkòlenia, wiesela, jintegracjowé rozegracje dlô firmów, swiãtné ë zylwestrowé bawienia, pòspólné biesadë, ridowanié, kùlindżi, marsze Nordic Walking, zajãca na basenie, rëszné zajãca, ùsłëżnotë SPA, prozdrowòtnô edukacjô, pòtkania z kaszëbsczim fòlklorã.
Wszëtkò w òsoblëwi klimie, w familiowi sërdeczny atmòsferze, jakô sprôwiô, że na Wichrowym Wzgórzu kòżden sã czëje wiesołi, zdrów i szczestlëwi.

Wëpòczinkòwô zgrëpina Wichrowe Wzgórze to òsoblëwé òbiektë, a kòżden z nich je wëszëkòwóny w jinszim sztélu ë sztandardze, co sprôwiô, że gòsce nalôżają tuwò genaù to, czegò szëkają. Gòspòdarze dôwają do ùżëtkù nié blós piãkné jizbë, ale téż: bankétową ë szkòleniową zalã, kòminkòwą jizbã z bilardã, bar, parkplac, swój jezórny brzég z mòstkã i wëpòżëcznią wòdnégò sprzãtu ë kòłów, plac zabawów a wiele rëmù do wëpòczinkù i rekreacje. Kaszëbskô gòscynnosc, bëlnô kùchniô ë òbsłużiwanié w fòlklornëch ruchnach. Wszëtkò to sprôwiô, że bëtnosc na Wichrowym Wzgórzu nigdë nie je takô sama ë na wiedno òstôwô w sërcach i pamiãcë najich gòscy.

Gòspòdarze Wichrowego Wzgórza są znóny ze swòji sërdecznoscë, gòscynnoscë ë rozmieniégò twòrzeniô familiowi atmòsferë. Czas kòl nich spãdzony na długò òstôwô w pamiãcë, a szmaczi bëlnégò jestkù jesz bez wiele dniów są przëczëną piãknëch wspòminków.

Wichrowe-Wzgórze-Logo

STĄDKA JE BLÓS 44 KILOMÉTRÓW DO GDUŃSKA.

Sprawdzë przistãp jizbów

Zarezerwùjë ju terô

abò zazwòni na Wichrowe Wzgórze :

+48 604 595 130

Napiszë cos

Òdpiszemë na kòżdé wiadło

Nieczytelne? Zmień tekst captcha txt