O Chmielnie

Perełka wśród kaszubskich jezior i lasów

Logo ChmielnoNie byłoby Chmielna, gdyby nie miłość dwojga młodych ludzi. Ona była biedna, on – syn bogatego gospodarza. Kiedy rodzice stanęli na przeszkodzie ich związkowi, dziewczyna uto piła się, a chłopak zmarł z żalu. Na grobach młodych po obu stronach kościoła wyrosły pędy chmielu. Pięły się po murach świątyni, aż po jej szczyt, gdzie połączyły się i zakwitły cudow nym kwiatem. Miejscowość, w której zrodziła się taka legenda, nie mogła nazwać się inaczej jak Chmielno.

Położone pośród pięknych wzgórz i malowniczych jezior Szwajcarii Kaszubskiej Chmielno od dawna przyciągało niezli czone grupy turystów. Tradycje wsi jako letniska sięgają bowiem końca XIX wieku. Odwiedzić Chmielno to znaczy przeżyć nieza-pomianą turystyczną przygodę, ponieważ wszystkiego tu jest pod dostatkiem: pięknych krajobrazów, czystego powietrza, jezior, lasów i ryb.

Do Chmielna przyciąga przede wszystkim woda. Położone w sąsiedztwie 5 jezior stanowi wymarzony zakątek dla wszystkich wypoczywających tu turystów. Chwalą je także żeglarze, kajakarze oraz miłośnicy windsurfingu i wędkarze. Tu rozpoczyna się prze piękny szlak wodny zwany popularnie „Kółkiem Raduńskim”, któ ry tworzy 10 połączonych ze sobą jezior. Ze względu na niezaprze czalne walory i niepowtarzalny charakter środowiska przyrodnicze go Chmielno i cały obszar gminy znajduje się na terenie Kaszub skiego Parku Krajobrazowego.

Turystów i krajoznawców zwabia do Chmielna nie tylko pię kny krajobraz i czysta woda jezior, ale także interesujący folklor, zabytki, tradycje garncarskie i inne atrakcje turystyczne. Niewiele jest miejscowości na Kaszubach, tak bogatych w baśnie i podania ludowe jak Chmielno. Pojawia się w nich najczęściej księżniczka Damroka i ażeby posłuchać o niej pięknych opowieści, trzeba oczywiście odwiedzić Chmielno, nie Mielno :)

Źródło „CHMIELEŃSKA DYNASTIA” – Stanisław Klimowicz

Napisz do nas

Odpiszemy tak szybko jak to możliwe.